Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) nyilatkozat (Az Egyesült Államok Szerzői Jogi Törvénye) a digitális szerzői jogok megsértése elleni fellépésről.

Az Érdekesség.hu (“Weboldal”)  tiszteletben tartja mások szellemi termékeinek jogait. Jelen Weboldalra harmadik fél által felkerülhetnek és elérhetővé válhatnak olyan anyagok, amelyekre nincs ráhatásunk. Vezérelvünk az, ne engedjük meg, hogy az olyan törvénysértő anyagok, melyekről tudomást szerzünk, fennmaradjanak a Weboldalon és szüntessük meg az olyan harmadik fél hozzáférését, aki ismételten megsérti mások szerzői jogait.

Ha Ön úgy találja, hogy a Weboldalon szereplő bármely anyag megsérti az Ön szerzői jogait, kérjük, hogy azt írásban jelezze felénk, minimum az alábbi információkkal:

  • A szerzői jogvédelem alá eső munka megjelölése, amin az Ön véleménye szerint jogsértést követtek el, illetve amennyiben több olyan munka is található a Weboldalon, amelyet egy értesítésben kíván tudomásunkra hozni, a Weboldalon található ilyen munkák reprezentatív listája;
  • Annak a munkának a megjelölése, ami jogsértő, vagy a jogsértő tevékenység tárgyát képezi és el kell távolítani, vagy hozzáférés, amit le kell tiltani, és elegendő mennyiségű információ ahhoz, hogy megtalálhassuk az anyagot;
  • Elegendő információ ahhoz, hogy kapcsolatba tudjunk lépni Önnel, beleértve az Ön címét, telefonszámát, és ha van, E-mail címét;
  • Egy nyilatkozat arról, miszerint jó oka van feltételezni, hogy az anyag használatára a kifogásolt módon nincs felhatalmazás a szerzői jogvédelem alá eső termék tulajdonosától, vagy képviselőjétől, vagy a törvény által;
  • Nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a bejelentésben foglalt információ pontos, és büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy Ön jogosult annak a tulajdonos nevében eljárni, akinek a kizárólagos jogai vélelmezhetően sérültek.
  • Annak a személynek a tényleges és elektronikus aláírása, akit a szerzői jog tulajdonosa, akinek jogai vélelmezhetően sérültek, meghatalmaz, hogy helyette és nevében eljárjon.

Valamennyi DMCA bejelentést kijelölt, szerzői jogokkal foglalkozó képviselőnknek kell küldeni kapcsolati űrlapunkkal.